All posts by Lavinia

HOTĂRÂREA Nr. 31 / 25 martie 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Peregu Mare în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

HOTĂRÂREA Nr. 28 / 25 martie 2021 privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 19/25.02.2021 a Consiliului Local Peregu Mare privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de Garantare de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN în valoare de 380.000 lei, pentru garantarea obligațiilor de plată a avansului în valoare de 380.000 lei din fondurile nerambursabile, pentru implementarea proiectului ” Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din sat Peregu Mic, comuna Peregu Mare, județul Arad”.