Numar: 27 Data: 20/03/2020

Hotărârean Nr. 27 / 20 martie 2020 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de Garantare de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN în valoare de 380.000 lei, pentru garantarea obligațiilor de plată a avansului în valoare de 380.000 lei din fondurile nerambursabile, pentru implementarea proiectului “Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din sat Peregu Mic, comuna Peregu Mare, Județul Arad”.

Numar: 21 Data: 20/02/2020

HOTĂRÂREA Nr. 21 / 20 februarie 2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Peregu Mare în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019-Act Adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020

Anexele la prezenta hotărâre se regăsesc pe site-ul ADITPA și se pot vizualiza accesând următorul link: https://www.aditpa.ro/ro