Sculici Dan Claudiu – Șef Serviciu Situații de Urgență