A  N  U  N  Ţ privind afișarea la sediul primăriei următorul document: PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023.