Puncte Tari

Puncte Slabe

 • Resurse naturale extrem de bogate, specifice zonei de câmpie, sol cu calităţi deosebite
 • Cadru natural ce conservă “starea sălbatică“ a naturii
 • Floră şi faună cu o mare diversitate, specific zonei de câmpie
 • Diversitatea activităţilor agricole şi accesibilitatea zonei din toate direcţiile geografice
 • Activităţile agricole desfăşurate în prezent ajută la menţinerea şi diversificarea calităţii peisajului prin metode de producţie de intensitate redusă iar producătorii agricoli sunt păzitorii bio diversităţii în zonă
 • Nivel de educaţie
 • Persoane tinere (calitate)
 • Poziţia geografică şi strategică (12 km la drum naţional DN 7, 38 km aeroportul internaţional Arad, linie de cale ferată, trei puncte de trecere a frontierei la mai puţin de 30 km distanţă Curtici, Nădlac şi Arad)
 • Persoane disponibile, care să îşi asume responsabilităţi din poziţii politice
 • În prezent emigrarea s-a redus (plecarea populaţiei)
 • Accesibilitatea zonei şi pe cale ferată (15.km)
 • Nu sunt conflicte în zonă (exemplu inter etnice)
 • Primăria, biserica şi şcoala colaborează pentru rezolvarea problemelor comunităţii
 • Nu sunt probleme de dependenţă de droguri, alcoolism şi violenţă familiară
 • Utilizarea ineficientă a resurselor
 • Gradul de îmbătrânire a populaţiei / numărul de persoane vârstnice
 •  Absenţa unor dotări de infrastructură (transportul apei; colectarea ape reziduale, lipsa unui sistem de colectare a reziduurilor solide) şi condiţia foarte proastă a infrastructurii (drumurile)
 • Utilizare de tehnologii învechite în agricultură ( “naturiste“, “strămoşeşti“ ), neproductive
 • Lipsă spirit de iniţiativă motivată prin neîncredere în legislaţie (“cei 50 de ani de comunism“)
 •  Lipsa organizării fermierilor (formare de asociaţii de aprovizionare, valorificare; prelucrare, etc.)
 • Cultivarea produselor nerentabile
 • Lipsă de sisteme de creditare bancare avantajoase şi posibilităţi reduse de accedere la cele existente
 • Neîncredere în autorităţile judecătoreşti
 • Utilajele agricole uzate fizic şi moral
 • Şomaj parţial ridicat
 • Lipsă de apă potabilă
 • Lipsa industriilor de prelucrare a materiilor prime din zonă (alimentare, valorificarea produselor agricole)
 • Lipsa oportunităţilor de locuri de muncă în comună
 •  Activitate turistică inexistentă
 • Absenţa unei zone destinate activităţii economico-industrială
 • Marketing insuficient al produselor proprii
 • Produse ne atestate calitativ
 • Lipsa echipamentului / dotării sanitare ( ex. facilităţi pentru analize medicale )
 • Lipsa echipamentului pentru analize alimentare   
 • Rata natalităţii redusă

Oportunități

Amenințări

 • Este o zonă foarte naturală, chiar cu peisaje “sălbatice”, frumoase
 • Zona nu este poluată
 • Mâncare de calitate
 • Oameni plăcuţi
 • Tradiţiile populare nealterate
 • Existenţa unei vieţi religioase intense
 • Solul cu calităţi deosebite
 • Situarea în vecinătatea unor monumente interesante (cetate Arad)

 

 • Depopularea zonei
 • Schimbarea climatului politic
 • Sistemele proprii de alimentare cu apă de mare adâncime ale populaţiei precum şi sistemele de colectare apelor uzate sunt principalele surse de poluare a „apei potabile” din reţeaua de alimentare a comunei
 • Lipsa cadrelor pregătite pentru producţia plantelor medicinale şi a produselor la nivelul cerinţelor Uniunii Europene
 • Lipsă de organizare, lipsa de asociaţii agricole şi lucrative