Anunț-PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA SEPARATĂ ŞI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI AL DEŞEURILOR SIMILARE, PROVENITE DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE DIN INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢII COLECTATE SEPARAT, FĂRĂ A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE, BATERII ŞI ACUMULATORI, DIN JUDEŢUL ARAD, – ZONA 1 ARAD