All posts by Lavinia

HOTĂRÂREA Nr. 31 / 25 martie 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Peregu Mare în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.