HOTĂRÂREA Nr. 70 / 28 noiembrie 2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport local de persoane, pe raza administrativ – teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de Transport Public S.A. Arad.