Descrierea topografiei zonei

Câmpia Semlacului, unitatea de relief unde se află comuna Peregu Mare, este a doua ca vechime între câmpiile Mureşului, reprezentând prelungirea spre N-V, peste Mureş, a nivelului terasei 3 din Câmpia Vingăi. Este situată în partea de Vest a Câmpiei Aradului acolo unde loessul se îngroaşă la 10-30 m, unde urmele albiilor vechi şi puternic rătăcitoare ale Mureşului dispar sub mantia de loess, respectiv, la Vest de Valea Ierului.

Ca altitudine relativă este tot a doua după Câmpia Vingăi, fiind cu 5-10 m mai ridicată decât Câmpia Aradului.
Relieful major reprezintă, genetic, o câmpie piemontană terminală, deoarece sub loess se află o structură de conuri aluviale ale Mureşului. Ca funcţie prezentă, este totuşi o câmpie tabulară, acoperită cu loess, în care se intercalează 3- 5 soluri fosile.

Suprafaţa este presărată cu multe crovuri, adânci de 2-4 m şi cu axa mare de sute de metri. Acestea au tendinţa de alungire N-S, probabil din cauza vânturilor, dar şi după sensul de curgere al apei freatice şi conform cu dispunerea şi înclinarea straturilor impermeabile. Se observă, de asemenea, multe concreţiuni calcaroase cu forme variate: viermiforme, discoforme, rulate etc.

Densitatea fragmentării naturale a câmpiei a fost accentuată, în special în ultimul secol, de om prin săparea a numeroase canale colectoare sau de irigaţii, canale cu o lăţime de 3-4 m, care au produs o puternică incizie în suprafaţa câmpiei.