Dispozitia privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

DISPOZIŢIA   Nr. 50/ 25.04.2016

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral.

PRIMARUL COMUNEI PEREGU MARE,

Având în vedere :

  • Prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
  • Prevederile pct. 57 din calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016, aprobat prin H.G.R. nr. 52/2016;
  • Prevederile art. 63 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.– Se stabilesc  următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral în campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie  2016 :

  1. Panoul special de afişaj electoral amplasat în faţa sediului Primăriei comunei Peregu Mare, în localitatea Peregu Mare, nr. 137, judeţul Arad;
  2. Panoul special de afişaj electoral amplasat în centrul localităţii Peregu Mare, în zona staţiei de autobuz;
  3. Panoul special de afişaj electoral amplasat în faţa clădirii Primăriei comunei Peregu Mare din satul Peregu Mic, nr. 323, judeţul Arad.

Art.2Este interzis afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 din prezenta dispoziţie, excepţie făcând locurile pentru care există acordul proprietarilor, administratorilor  sau, după caz, al deţinătorului locului respectiv.

Art.3.Prin grija secretarului comunei Peregu Mare prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, prin publicare pe pagina web a primăriei şi se comunică Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 48 Peregu Mare şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad.