HOTĂRÂREA Nr. 11 / 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2016. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PEREGU MARE, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2016,

Fisiere Atasate: