HOTĂRÂREA Nr. 19 / 29 martie 2018 privind modificarea structurii și duratei de realizare a investițiilor din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017, rectificarea unor erori materiale din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017 și aprobarea încheierii unui act adițional care să cuprindă toate modificările aduse la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017 .