HOTĂRÂREA Nr. 21 / 11 aprilie 2018 privind modificarea parțială a sistemului de colectare a deșeurilor, modificarea parțială a structurii investițiilor, rectificarea unor erori materiale și aprobarea încheierii unui act adițional care să cuprindă toate modificările aduse la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017 .