HOTĂRÂREA Nr. 30 / 28 iunie 2018 privind reorganizarea compartimentului ”Serviciul Public de Asistență Socială” din aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.