HOTĂRÂREA Nr. 36 / 25 iulie 2018 privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din aria de competență a unităților administrativ – teritoriale membre ale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare județul Arad”.