HOTĂRÂREA Nr. 42 / 30 august 2018 privind împuternicirea cu mandat special, în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Peregu Mare, pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților a A.D.I.A.C.J.A. stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A.