HOTĂRÂREA Nr. 46 / 27 septembrie 2018 privind vânzarea directă a terenului înscris în CF nr. 300613 Peregu Mare, top. 469/30/11, în suprafață de 924 mp, situat în localitatea Peregu Mare nr. 58 către domnul Kovacs Florin și soția Kovacs Anca – Tinca, proprietarii imobilului construcție edificată pe acesta.