HOTĂRÂREA Nr. 47 / 27 septembrie 2018 privind vânzarea directă a terenului înscris în CF nr. 300444 Peregu Mare, top. 469/30/12, în suprafață de 1137 mp, situat în localitatea Peregu Mare nr. 59 către domnul Răvaș Ilie – Dorin, proprietarul imobilului construcție edificată pe acesta.