HOTĂRÂREA Nr. 52 / 27 septembrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018.