HOTĂRÂREA Nr. 54 / 27 august 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a caietului de sarcini şi a proiectului tehnic pentru investiţia„ Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Peregu Mare, judeţul Arad”.

Fisiere Atasate: