HOTĂRÂREA Nr. 56 / 31 august 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii modificat prin transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante de nivel superior în funcţie publică de nivel inferior din cadrul compartimentului buget – contabilitate aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare.