HOTĂRÂREA Nr. 58 / 31 august 2016 privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile, pentru implementarea proiectului ”Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din sat Peregu Mic, comuna Peregu Mare, județul Arad”.