Numar: 60 Data: 31/08/2020

Hotărârea Nr. 60 / 31 august 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Peregu Mare în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/ 21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020