HOTĂRÂREA Nr. 65 / 29 noiembrie 2018 privind stabilirea respectării prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de salubrizare cu care aceasta are încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.