HOTĂRÂREA Nr. 7 / 30 ianuarie 2019 privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor, de către operatorul Stației de sortare, compostare, de către operatorul depozitului și împuternicirea Președintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad să semneze actele adiționale la Contractele de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor, operare a stațiilor de sortare, compostare, transfer și depozit.