HOTĂRÂREA Nr. 70 / 18 decembrie 2018 privind introducerea contribuției pentru economia circular în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1 nr. 1603/24.10.2017.