HOTĂRÂREA Nr. 71 / 18 decembrie 2018 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017.