HOTĂRÂREA Nr. 75 / 17 decembrie 2019 privind aprobarea Actului adițional la Actul constitutiv, Actul constitutiv revizuit, Actul adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad.