HOTĂRÂREA Nr. 75 / 23 noiembrie 2017 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2018.