HOTĂRÂREA Nr. 76 / 23 noiembrie 2017 privind aprobarea concesionării unui spațiu având destinația de cabinet medical stomatologic.