HOTĂRÂREA Nr. 83 / 21 decembrie 2017 privind obligativitatea utilizatorilor serviciului de salubrizare (persoane fizice și juridice) de a încheia contracte cu operatorul desemnat câștigător în urma procedurii de atribuire a contractului având ca obiect: ”Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIG Arad – ZONA 1 – LOT 1; ZONA 2 –LOT 2; ZONA 3- LOT 3; ZONA 4 – LOT 4; ZONA 5 – LOT 5”, anunț de concesionare nr. 2892/04.03.2017, respectiv RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1, sancționarea utilizatorilor care refuză încheierea de contracte de prestări servicii cu operatorul și instituirea taxei speciale pentru acești utilizatori.