Lista funcţiilor şi a veniturilor aferente acestora conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la data de 30 septembrie 2018