LISTA FUNCŢIILOR ŞI A VENITURILOR AFERENTE ACESTORA CONFORM PREVEDERILOR ART. 33 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 153/2017 LEGE CADRU PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017