DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A COMUNEI

Infrastructura fizică

 • Realizarea drumurilor de calitate
 • Asigurarea alimentării cu apă potabilă de la reţea, la nivel de calitate stabilit prin normative în vigoare, în întreaga comună;
 • Asigurarea evacuării apei menajere, uzate şi pluviale în condiţiile prevăzute de lege;
 • Dezvoltarea economico-sociale a comunei
 • Introducerea în “societatea informaţională” a comunei şi a satului. 
 • Introducerea reţelelor de gaze
 • Depozit de deşeuri menajere şi/sau industriale, platformă de transfer

Dezvoltarea fondului locativ și asigurarea spațiilor pentru instituții publice

 • asigurarea dezvoltării urbanistice:
 • conservarea clădirilor de patrimoniu şi privat, refacerea faţadelor clădirilor (mai ales cele care sunt considerate monumente arhitecturale sau istorice);
 • elaborarea planului de cadastru imobiliar şi edilitar al comunei Peregu Mare şi a satului Peregu Mic;
 • construirea de noi locuinţe;
 • reparaţii de şcoli şi grădiniţe;
 • asigurarea şi dezvoltarea oficiilor poştale (fax, internet, etc.)
 • construirea terenuri de sport şi de agrement

Transportul

 • odernizarea – repararea drumurilor comunale conform UE;
 • nfiinţarea pistelor pentru biciclişti

Spațiile verzi de agrement 

 • asigurarea, întreţinere şi dezvoltarea spaţiilor verzi şi edilitare:
 • crearea de spaţii verzi noi;
 • înlocuirea arborilor stradali îmbătrâniţi şi care prezintă pericolul de a cădea în anumite condiţii, respectiv produc avarii la reţele electrice de joasă tensiune şi telefonie în cazul unor furtuni şi ploi;
 • întreţinerea şi aranjarea arborilor stradali şi din parcuri;
 • înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii, precum şi dotarea acestora cu mobilier adecvat;

Cimitire și servicii funerare

 • modernizarea serviciilor funerare prin organizare şi dotare.

Salubrizarea comunei și a satelor

 • organizarea colectării gunoiului (platformă transfer) cu firme particulare şi transportarea acestuia la deponeu ecologic din oraşul Arad (36 km)
 • înfiinţarea de WC-uri publice în locurile necesare
 • reamenajarea canalelor de irigaţie şi desecare
 • organizarea de companii de deratizare şi dezinsecţie cu materiale de calitate pentru -rentabilizarea acestor acţiuni

Asigurarea iluminatului public stradal

 • studierea modului de iluminat public stradal, rentabilizarea acestui sistem şi optimizarea consumului energiei electrice;
 • studierea sistemului de iluminat stradal cu intensitate diferită pe anumite perioade de timp, în vederea economisirii energiei electrice şi a scăderii costurilor;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu randament sporit şi consum redus de energie electrică;
 • asigurarea cu globuri incasabile a lămpilor pentru protecţia acestora în parcuri, pieţe şi în alte zone unde iluminatul trebuie asigurat şi protejat.

Comercializarea produselor

 • modernizarea şi igienizarea pieţei
 • crearea spaţiilor comerciale în vederea asigurării de servicii necesare populaţiei şi viitorilor turişti în comuna Peregu Mare şi satul Peregu Mic. De exemplu magazine de desfacere produse artizanale, obiecte sportive, piese de schimb auto şi piese de schimb maşini agricole, ateliere de reparat auto, maşini electro- casnice, agricole etc.