În domeniul culturii, învăţământului, sănătăţii şi sportului se impun următoarele:

  • atragerea resurselor private (sponzorizări), naţionale şi europene pentru finanţarea proiectelor la toate capitolele domeniul cultural şi educaţional;
  • educarea în spiritul protecţiei şi conservării mediului natural;
  • organizarea de cursuri, în colaborare cu alte instituţii, de pregătire şi perfecţionare a personalului implicat în activităţile culturale;
  • îmbunătăţirea reţelei sanitare şi a celei de asistenţă socială; 
  • utilizarea în comun a reţelei sanitare înalt specializate.
  • construirea de noi terenuri de sport