• întocmirea documentaţiei hărţilor cadastrale şi închiderea pe cadastru;
 • stimularea înfiinţării de asociaţii pe profil de exemplu asociaţia producătorilor de legume, de carne, de lapte, de cereale, de plante industriale şi/sau medicinale, de turism etc.
 • completarea registrului agricol prin declararea averii mobile şi imobile a tuturor proprietarilor din comună şi sat;
 • sprijinirea producătorilor agricoli prin organele de consultanţă tehnică nou înfiinţate (sau se va înfiinţa în cadrul Primăriei Peregu Mare) privind oportunităţile de cultivare a pământului din proprietatea personală;
 • cultivarea de plante tehnice şi medicinale în funcţie de condiţiile pedoclimatice ale zonei şi de industria dezvoltată în judeţ (zahăr, bere, spirt, tutun etc.);
 • sprijinirea producătorilor privind creşterea şi dezvoltarea zootehniei, singura cale în etapa actuală de valorificare a cerealelor produse respectiv a păşunilor imense existente în zonă;
 • extinderea combaterii biologice a bolilor şi dăunătorilor plantelor de cultură;
 • reinfinţarea silviculturii benefică pentru această regiune;
 • reorganizarea exploatării mai eficiente a păşunilor;
 • rezolvarea problemei colectării şi a prelucrării laptelui;
 • promovarea unui sistem de asigurare contra factorilor de risc;
 • elaborarea unor studii comune de marketing privind sectorul agro-alimentar din regiune precum şi posibilităţile de dezvoltare reciproc avantajoasă a acestuia;
 • schimburi de experienţă în domeniul viticulturi şi pomiculturii;
 • promovarea cooperării transfrontaliere în domeniul silvic şi agricol;
 • atragerea resurselor private (sponzorizări), naţionale şi europene pentru finanţarea proiectelor la toate capitolele