În ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, se va acţiona în următoarele direcţii:

  • evaluarea şi protejarea zonelor turistice;
  • evaluarea, în colaborare cu Agenţia de Protecţia Mediului, a agresiunilor produse asupra mediului înconjurător şi refacerea zonelor poluante;
  • accentuarea măsurilor protejare a mediului în domeniului creşterii animalelor, a culturilor agricole şi a fondului silvic;
  • protejarea spaţiului rural ca spaţiu de viaţă ecologic şi stimularea producţiei agricole ecologice;
  • cooperarea în vederea delimitării şi protejării ariilor cu mediu fragil;
  • întreprinderea de acţiuni comune pentru protecţia florei şi faunei din aria zonei.