În acest scop, se va acţiona în sensul realizării unui mediu favorabil de afaceri, prin înfiinţarea în cadrul Primăriei a unei agenţii de valorificare a potenţialului economic local, având o bancă de date bine pusă la punct (pe calculator). Promovarea comunei se va putea face prin editarea de pliante şi alte materiale promoţionale, organizarea de simpozioane mai ales pe teme favorabile publicităţii comunei Peregu Mare şi a satului Peregu Mic crearea unei pagini INTERNET în care să fie prezentată comuna respectiv oportunităţile de afaceri în această zonă.

Un alt mod de a veni în întâmpinarea posibililor investitori este promovarea de hotărâri ale consiliului local al comunei Peregu Mare şi a satului Peregu Mic, concretizate în facilităţi acordate celor ce vor să investească în perimetrul comunei.

Astfel, atragerea investitorilor se va putea face prin acordarea unor facilităţi, concretizate prin scutiri de taxe, concesionare de terenuri dotate cu utilităţi, accelerarea circuitului actelor necesare demarării investiţiei. În acest sens, ar fi benefică colaborarea Primăriei comunei Peregu Mare cu alte instituţii cu rol de consultanţă, intermediere şi finanţare.

Înfiinţarea de asociaţii lucrative în vederea accesării fondurilor de la diferite programe ale Uniunii Europene (Sapard, Phare etc) pentru dezvoltarea producţiei.