În acest sens, se va acţiona în trei direcţii:

  • crearea condiţiilor pentru o viaţă sănătoasă şi în siguranţă pentru cetăţenii comunităţii, prin prevenirea conflictelor sociale;
  • sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale non-profit care se ocupă cu probleme sociale;
  • revitalizarea şi conservarea structurilor sociale caracteristice vieţii rurale ;