Numar: 10 Data: 29/01/2020

HOTĂRÂREA Nr. 10 / 29 ianuarie 2020 privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Peregu Mare în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019.