HOTĂRÂREA Nr. 81 / 26 noiembrie 2020 privind privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Peregu Mare în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020 și nr. 4/10.09.2020.