HOTĂRÂREA Nr. 48 / 27 aprilie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Peregu Mare nr. 10/25.01.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului (clădire cu destinație de centru medical și spații de locuit și terenul aferent) pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și finalizare clădire în vederea transformării în centru medical și spații de locuit, localitatea Peregu Mare, județul Arad”.

HOTĂRÂREA Nr. 42 / 27 aprilie 2022 privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei Peregu Mare în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare și de avizare a Studiului de oportunitate/fundamentare a deciziei de delegare a serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale.