privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru contractul de proiectare – elaborare DDE si execuţia lucrării aferent proiectului integrat: „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PEREGU MARE, JUDETUL ARAD”

Fisiere Atasate: