Pentru dezvoltarea comunei se are în vedere:

1. Realizarea drumurilor de calitate

 • repararea străzilor, cu prioritate a celor care asigură legătura cu drumurile judeţene;
 • asigurarea funcţionării circulaţiei din întreaga comună şi satului aparţinător prin analiza stării suprafeţei acestora şi stabilirea măsurilor de refacere a acestora prin asfaltare, betonare, macadam, pietruire;
 • modernizarea străzilor şi drumurilor de pământ prin pietruire, betonare asfaltare, pentru a fi utilizabile indiferent de condiţiile atmosferice; 
 • promovarea refaceri trotuarelor, pavajelor, asigurându-se astfel accesul rapid la reţelele subterane, fără a fi necesară distrugerea suprafeţei existente prin spargere;
 • modernizarea podeţelor.

2. Asigurarea alimentării cu apă potabilă calitativ corespunzătoare de la reţea, la nivelul de calitate stabilit prin normative în vigoare, în întreaga comună prin:

 • elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unei uzine de apă cu o instalaţie de tratarea apei,
 • forarea unui puţ,
 • gestionarea gospodăriei subterane de apă potabilă cu aparatură necesară.
 • construirea unei reţele de apă, magistralei şi a conductelor de alimentare a gospodăriilor;
 • racordarea uzinei la reţea de apă;
 • contorizarea beneficiarilor.

3. Asigurarea evacuării apei menajere, uzate şi pluviale prin:

 • întreţinerea şi repararea canalelor şi şanţurilor existente;
 • elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru sistemului de evacuare a apei menajere, uzate şi pluviale
 • construirea reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială;
 • construirea staţiei de epurare a apelor uzate la nivelul standardelor internaţionale;

4. Organizarea şi înfiinţarea de “ASOCIAŢII ECONOMICE DE INTERESE PENTRU PRODUCĂTORII DIN ZONĂ” pe următoarele direcţii principale:

 • prelucrarea laptelui, fabricarea produselor specifice şi valorificarea lor;
 • prelucrarea şi valorificarea cărnii;
 • colectarea, prelucrarea şi valorificarea fructelor din livezi;
 • colectarea, prelucrarea şi valorificarea plantelor medicinale;
 • colectarea, prelucrarea şi valorificarea plantelor industriale;
 • colectarea, prelucrarea şi valorificarea legumelor, etc.

prin înfiinţarea unui Centru de colectare, sortare, preindustrializare, promovare şi comercializare a produselor agricole proprii.

5. Organizarea şi înfiinţarea “ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL ÎN ZONA Peregu Mare şi Peregu Mic” – de agrement, agroturism, turism sportiv.