Comuna Peregu Mare este situată în vestul judeţului Arad, în Câmpia Mureşului, pe coordonatele geografice:

  • 46°28′ latitudine nordică;
  • 20°52′ longitudine estică.

Comuna Peregu Mare se află aşezată în partea de vest a judeţului Arad,la 38 km distanţă de municipiul Arad, la 18 km distanţă faţă de oraşul Pecica, la 15 km distanţă faţă de oraşul Nădlac, iar în partea de est la 16 km distanţă faţă de comunele Semlac şi Şeitin.

Comuna Peregu Mare, în partea de nord-vest se învecinează cu Ungaria, frontiera de stat înconjurând localitatea pe o lungime de 14 km.

Teritoriul comunei are un relief de câmpie, suprafaţa arabilă fiind de 3100 ha, iar suprafaţa intravilanelor cuprinde 238 ha.

Comuna este compusă din două localităţi, respectiv Peregu Mare care este reşedinţă de comună şi Peregu Mic care este sat aparţinător. Localitatea Peregu Mic este aşezată în partea de nord faţă de centrul de comună, la o distanţă de 2 km.

Accesul la reşedinţa de judeţ este asigurat printr-un drum modernizat, drum judeţean DJ-709 J, drum ce traversează oraşul Pecica .Accesul spre oraşul Nădlac se asigură tot prin drumul judeţean DJ-709 J, nemodernizat, fiind numai pietruit. Accesul spre comuna Semlac este asigurat prin drumul comunal DC 103, care la kilometrul 9 traversează drumul european DE Nădlac-Pecica-Arad.

Comuna Peregu Mare, în partea de nord-vest se învecinează cu Ungaria, frontiera de stat înconjurând localitatea pe o lungime de 14 km.

Faţă de principalele aeroporturi internaţionale – respectiv cele mai apropiate reşedinţe de judeţ – localitatea se găseşte la distanţele specificate în hărţile rutiere alăturate, astfel:

  • Arad – Peregu Mare: 38,0 km
  • Oradea – Peregu Mare: 150,0 km
  • Bucureşti – Peregu Mare: 581,0 km
  • Szeged – Peregu Mare: 50,0 km
  • Budapesta (H) – Peregu Mare: 251,0 km.