Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Oznámenia obce
Je dôležité držať krok s miestnymi informáciami, aby sme mohli byť aktívne zapojení do všetkých aspektov nášho spoločného rozvoja.
Viac
Oddelenia obce
V kontexte vývoja našej obce je nevyhnutné poznať informácie špecifické pre každé oddelenie.
Viac
Miestna rada
Mestská rada je dôležitým vetvím miestnej samosprávy, ktorý sa podieľa na usmerňovaní rozvoja našej obce.
Viac
Finančné dokumenty
Tieto dokumenty poskytujú podrobný pohľad na finančný stav našej obce, činnosti a rozhodnutia s finančným dosahom.
Viac

Miestne voľby 2024

Slovo starostu
Ako starosta obce Veľký Pereg srdečne vítam všetkých, ktorí majú prístup na túto stránku, v mene komunity tejto obce, miestnej verejnej správy a mojich zamestnancov.
Chceme tak prísť k podpore občanov, dať im právo na informácie, ktoré produkuje a spravuje miestna verejná správa a zároveň byť trvalo otvoreným oknom pre všetkých, ktorí chcú poznať našu obec a nás. Ďakujeme v mene obyvateľov, návštevníkov z domova i zo zahraničia, pretože ste mali zvedavosť a chuť dozvedieť sa o nás čo najviac, mysliac si, že možno objavíte obchodné príležitosti akéhokoľvek druhu, dúfajme, že povzbudia aby ste investovali do našej obce a zodpovedne vás ubezpečili o existencii otvorenej a transparentnej miestnej verejnej správy.
Po získaných informáciách určite nájdete aspoň jednu vec, ktorá upúta vašu pozornosť a túžbu zažiť jedinečnú krásu týchto krajín, priateľských, pohostinných ľudí a čaro prívetivej obce.
S pozdravom starosta obce Veľký Pereg
Kovacs Emeric
Starosta obce Veľký Pereg
Kovacs Emeric
Rozpočet
Súvaha
Kariéra
Organizačná schéma
Územné plánovanie
Zápisnice
Rozloha3289 ha
Počet obyvateľov1584
intravilán 240 ha
extravilán3049 ha
materské školy2
školy2
Starosta
Kovács Emeric
námestníka starostu
Orth Iosif Norbert
generálny tajomník
Szauka Angela-Adriana
účtovníčka
Beran Cristina Brigitte
Administratíva
Oddelenia

Lokálny čas

6:15 pm

NR. Projekty investícií
1. Zásobovanie obce Veľký Pereg zemným plynom, župa Arad.
2. Asfaltovanie ciest v obci Veľký Pereg, župa Arad.
3. Modernizácia, renovácia a vybavenie kultúrneho domu v obci Malý Pereg, obec Veľký Pereg, župa Arad.
4. Zabezpečenie infraštruktúry pre zelenú dopravu: Cyklistické trasy, Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá
5. Modernizácia parkov v obciach Veľký Pereg, Malý Pereg župa Arad.
6. Zvýšenie úrovne integrácie maďarskej menšiny do miestnej komunity v obci Veľký Pereg, župa Arad.
7. Vzdelávanie - Šanca pre život v obci Veľký Pereg - Vybavenie nábytkom, učebnými pomôckami a digitálnym vybavením pre základné a stredné vzdelávacie zariadenia v obci Veľký Pereg.
8. Umiestnenie nabíjacích staníc pre elektrické autá v obci Veľký Pereg, župa Arad.
9. Rekonštrukcia a dokončenie budovy s cieľom transformovať ju na zdravotné stredisko a obytné priestory v obci Veľký Pereg, župa Arad.
10. Výstavba športovej školskej haly v obci Veľký Pereg, č. 169-170, obec Veľký Pereg, župa Arad.
11. Výstavba chodníkov v obci Veľký Pereg.
Cestovný ruch
Turistické atrakcie
WhatsApp Image 2024-03-20 at 21.33.12
Reformovaná cirkev v Maďarsku Malý Pereg
100_3062
Latinská cirkev
Biserica greco-catolica Peregu Mare, AR
Rumunská gréckokatolícka cirkev
biserica-reformata
Česká reformace Koste
WhatsApp Image 2023-12-11 at 18.54.12
Romunska pravoslavna Cerkev
Miestne sviatky
Maďarský folklórny festival, Peregu Mic
Maďarský folklórny festival, 7. ročník, sa konal 29. – 30. júla 2023 v obci Veľký Pereg, dedine Malý Pereg, okres Arad. Obyvateľstvo obce Veľký Pereg tvoria viaceré etniká, Rumuni, Maďari, Rusíni, Slováci, Česi a Nemci. V mestečku Malý Pereg je tu prevažne maďarské obyvateľstvo a tradície sú maďarské. V záujme zachovania maďarskej identity a tradície zorganizovala radnica v Veľký Pereg v roku 2015 prvý ročník maďarského ľudového festivalu. Mladí ľudia predstavia populárne pouličné tance a piesne. Maďarský ľudový festival je organizovaný s cieľom propagovať, zachovať a odovzdávať maďarské tradície a obyčaje.
« z 2 »
Deň Rusínov z Veľký Pereg
Už tretí rok po sebe sa obyvatelia Veľký Pereg v Aradskej župe pripravujú na oslavu. Prístav, tradície, jazyk a folklór sú povýšené na oslavu. Na tomto významnom podujatí rusínskej komunity, konanom 11. novembra, sa zúčastnili ľudia pridružení k zväzu z Veľký Pereg a okolia a členovia vedenia Kultúrneho zväzu Rusínov v Rumunsku.
Dni mesta Veľký Pereg
Dni lokality Veľký Pereg sú veľmi dôležité podujatie, ktoré sa každoročne organizuje od roku 2013, je oslavou miestneho ducha, ktorá spája členov komunity v sérii aktivít a slávností, ktoré oslavujú miestnu kultúru, tradície a úspechy. Toto podujatie zahŕňa ekumenické bohoslužby, živé koncerty, tradičné tance, kulinárske súťaže a športové súťaže atď. Ekumenické bohoslužby sa konajú striedavo, každý rok v inom kostole, pretože v meste Veľký Pereg sú štyri kostoly: Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev, Česká evanjelická reformovaná cirkev a Pravoslávna cirkev.

Je to príležitosť pre placerov užiť si zábavu, spoznať nových priateľov a stretnúť sa so starými priateľmi aj so zahraničím, a to všetko vo sviatočnej atmosfére. Dni lokality Veľký Pereg sú podujatím, kde sa stretáva umenie, kultúra a tradícia, aby vytvorili nezabudnuteľné spomienky a upevnili putá medzi obyvateľmi obce.
« z 2 »
Kirchweih: malá, ale hlboká oslava
Rímskokatolícka komunita Veľký Pereg každoročne oslavuje Kirchweihl. Pred 145 rokmi postavili rímskokatolícky kostol v obci vtedajší nemeckí veriaci, ktorí však neboli Švábi z Banátu. Hovorí sa, že prví osadníci toho, čo sa dnes nazýva Németpereg/Velký Pereg/Peregu Mare/Großpereg alebo Deutschpereg, ktorí hovorili po nemecky, žili na týchto územiach dávno pred kolonizáciou Banátu, presnejšie ešte pred oslobodením od Turkov. Ich stopy nešli v priebehu storočí ďaleko, ale predkovia dnešných nemeckých katolíkov – okolo 50 duší – prišli len pred poldruha storočím z Dolného Rakúska.

Pre nich a s nimi organizuje Demokratické fórum Nemcov v Arade každoročnú slávnosť patróna kostola – Kirchweihul. Ich stopy sa v priebehu storočí veľmi neskrížili, no predkovia dnešných nemeckých katolíkov – okolo 50 duší – pochádzali len pred poldruha storočím z Dolného Rakúska. Pre nich as nimi zorganizovalo Demokratické fórum Nemcov v Arade aj tento rok oslavu patróna kostola - Kirchweihu.

Svätú liturgiu slávil rímskokatolícky farár z Nadlaku o. Demeter Salman spolu s gréckokatolíckym kňazom slovensko-rusínskej farnosti v lokalite o. Vasile Bojcsuk s katolíkmi z obce. ale aj za asistencie evanjelického farára Jaroslava Kalouska. Modlitby teda odzneli v rumunčine, nemčine, slovenčine, maďarčine a latinčine.
6-1-1200x675
Miestna prezentácia
Obec Veľký Pereg – „malá Európa“ v župe Arad
Veľký Pereg možno považovať za Európu v miniatúre, pokiaľ v našej obci v mieri a harmónii spolunažíva 7 národností, medzi nimi sú Rumuni, Rusíni, Česi, Slováci, Maďari a Nemci. Bežné názvy: Perg, Nemetpereg, Deutschpereg, Veľký Pereg.

Veľký Pereg je nížinná obec s bohatými farmami, úrodnou pôdou a príkladným pestovaním. Nie je tu žiadna neobrábaná pôda, obec je uznaná za najlepšiu poľnohospodársku pôdu v Aradskej župe. Ľudia sú veľmi pracovití a je to vidieť aj na ulici, pred každým domom.
Súbor „Napraforgó“ z mesta Peregu Mic
2013 s cieľom dať nový impulz a iniciovať aktívny komunitný život medzi mladými ľuďmi. Začínal s veľkým nadšením, aktívne sa zapájal a s pozitívnym prístupom medzi mladými ľuďmi. Spoločne organizovali dni mládeže, kultúrne podujatia, zábavy, výlety a množstvo ekologických aktivít. Medzi nimi bolo hlavnou prioritou založenie ľudového tanečného súboru pre miestnu mládež. Vložená práca sa vyplatila a v lete 2013, počas letných dní v Peregu Mic, vyšli mladí ľudia prvýkrát na pódium pod názvom Napraforgó, s dôležitou podporou tanečného inštruktora Eleméra Kádára, ktorý prišiel z Oradey a učiť mladých ľudí. ...Rok 2013 bol plný nových výziev a cieľov, ktoré sa ukázali ako veľký úspech. V nasledujúcich rokoch práca a nadšené nasadenie tanečnej lektorky Renáty Zámbori rozvíjali a udržiavali stále sa rozrastajúci súbor. Skupina prijala početné pozvania, čo pre jej členov predstavovalo pozitívnu motiváciu. Okrem tvrdej práce a dlhých hodín skúšok, komunita rodičov a miestne úrady neustále podporovali účasť a vystúpenia skupiny. Nezištný prínos Juliany Veres, ktorá umožnila získať prvé scénické kostýmy, bol neoceniteľný.

Spolupráca sa vždy vyplatila, najmä preto, že celá komunita Peregu Mic, bez ohľadu na vek, bola šťastná a podporovala skupinu potleskom. Tanečný krúžok a mládežnícky spolok v tomto období obetavo viedla Hovanyecz Regina.

Skupina Napraforgó pokračovala vo svojej činnosti až do vypuknutia pandémie. Dlhé a obmedzujúce pravidlá spôsobené pandémiou otriasli dynamikou skupiny, ale nie definitívne. Po dlhšej prestávke sa do skupiny pripojili noví členovia s novou líderkou v osobe Enikő Vörös a spoločne sa snažia udržať ducha Napraforgó, učiť sa nové kroky a choreografie, ale nielen, ale aj prostredníctvom komunitných aktivít združenie mládeže. Je veľkou radosťou, že sa nám podarilo zohnať všetky obľúbené kostýmy, chlapci aj dievčatá sa môžu tešiť nielen z nového oblečenia, ale aj doplnkov. Svoj repertoár obohacujú o nové choreografie a v tomto procese učenia ich podporuje lektorka Boglárka Stranszky Fülöp. Sme presvedčení, že tento proces bude žiť a obohacovať maďarskú komunitu ešte mnoho rokov.
WhatsApp Image 2024-03-12 at 22.37.47
WhatsApp Image 2024-03-20 at 11.56.54
WhatsApp Image 2024-03-12 at 22.37.46 (3)
WhatsApp Image 2024-03-12 at 22.37.46 (2)
WhatsApp Image 2024-03-12 at 22.37.46 (1)
Súbor „Holubok“ z mesta Veľký Pereg
WhatsApp Image 2024-03-20 at 11.56.53 (2)
Súbor Holubok Ensemble bol založený v roku 2007. Súbor tvoria talentovaní mladí ľudia, túžiaci po zachovávaní rusínskych tradícií a kultúry, s koordinátorkami Viorica Bojcsuk a Andreia Podavka, choreograf Casian Bojcsuk. Zúčastnili sa mnohých súťaží a festivalov doma aj v zahraničí, pričom dokázali predviesť show plné autentickosti a etnických hodnôt!

V repertoári súboru sú piesne a tance špecifické pre rusínske etnikum, sme radi a hrdí, že sa môžeme zúčastniť takýchto krásnych festivalov, ďakujeme oddeleniu medzietnických vzťahov, organizátorom za uľahčenie týchto stretnutí, za propagáciu a povzbudzovanie mladých ľudí k etnickým činom!

Ďakujeme rumunskému štátu za podporu národnostných menšín a miestnej samospráve za ľudové kroje získané v rámci európskeho projektu, ktorý odieva našu tradíciu a kultúru do žiarivých farieb a nádherných vzorov.

Súbor Holubok Ensemble bol založený v roku 2007. Súbor tvoria talentovaní mladí ľudia, túžiaci po zachovávaní rusínskych tradícií a kultúry, s koordinátorkami Viorica Bojcsuk a Andreia Podavka, choreograf Casian Bojcsuk. Zúčastnili sa mnohých súťaží a festivalov doma aj v zahraničí, pričom dokázali predviesť show plné autentickosti a etnických hodnôt!

V repertoári súboru sú piesne a tance špecifické pre rusínske etnikum, sme radi a hrdí, že sa môžeme zúčastniť takýchto krásnych festivalov, ďakujeme oddeleniu medzietnických vzťahov, organizátorom za uľahčenie týchto stretnutí, za propagáciu a povzbudzovanie mladých ľudí k etnickým činom!

Ďakujeme rumunskému štátu za podporu národnostných menšín a miestnej samospráve za ľudové kroje získané v rámci európskeho projektu, ktorý odieva našu tradíciu a kultúru do žiarivých farieb a nádherných vzorov.

Posledná aktualizácia: 18:06 | 16.05.2024

Skip to content